Julklapp till LUG och Våga Börja Prata 2015

Ogeborg har som julklapp 2015 valt att stötta Läkare utan Gränsare i deras enastående humanitära insatser runt om i världen.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Ogeborg har även valt att skänka en slant till Våga Börja Prata’s arbete för barn till missbrukare.

De kommer nu efter jul att ingå i Stiftelsen Aktiv Skola, läs mer här: www.aktivskola.org

Ogeborg önskar Er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!