Arena/Essential 1027 - 4F94

Arena/Essential 1027 är en allergitestad tuftad textilplatta med extrem slitstyrka. Plattan har en tät öglad lugg och är klassad för kontorsstolar med länkhjul. Plattan är permanent antistatisk, garnfärgad, lätt att underhålla och har ljuddämpande egenskaper som bidrar till god rumsakustik.

Arena/Essential 1027 finns även som rullvara (se separat kollektion).

Plattan är klimatneutral och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Kulörer

Klicka på + för att lägga till i provkorg

Arena/Essential 1027 - 1M36

Arena/Essential 1027 - 1M37

Arena/Essential 1027 - 3N94

Arena/Essential 1027 - 3N95

Arena/Essential 1027 - 3N96

Arena/Essential 1027 - 3N97

Arena/Essential 1027 - 4F94

Arena/Essential 1027 - 4F95

Arena/Essential 1027 - 4F96

Arena/Essential 1027 - 5V81

Arena/Essential 1027 - 5V82

Arena/Essential 1027 - 5V83

Arena/Essential 1027 - 5V84

Arena/Essential 1027 - 5V85

Arena/Essential 1027 - 5V86

Arena/Essential 1027 - 5V87

Arena/Essential 1027 - 8J22

Arena/Essential 1027 - 8J23

Arena/Essential 1027 - 9F14

Arena/Essential 1027 - 9F15

Användningsområden: Kontor och övriga offentliga utrymmen där det ställs höga krav på slitstyrka och inomhusmiljö.

Plattan är klimatneutral och rekommenderas av Byggvarubedömningen.
 • Tillverkning:
  Tuftad, öglad lugg
 • Material:
  100% polyamid
 • Plattor:
  50x50 cm
 • Total höjd:
  ca 7,5 mm
 • Totalvikt:
  ca 1690 g/m2
 • Miljö:
  Uppfyller Ogeborgs Miljöklass 1
 • Brandklass:
  DIN EN 13501-1 Cfl-s1, NT Fire 007 KlassG
 • Byggvarubedömningen:
  Produkten rekommenderas av Byggvarubedömningen
 • Antistatiska egenskaper:
  Permanent antistatisk
 • Stegljudsreducering:
  24 dB, DIN EN ISO 717-2 (Limmad)
 • Allergitestad:
  Enligt Emissions Dans L’air Intérieur: A+
 • GuT testad:
  Nummer 20328
 • Städtestad:
  Nivå 5 enl SS627801(INSTA 800, 5=Bästa dammindexnivå)