Bisnode
Arkitekt: Spectrum Arkitekter


Axminstervävda mattor i mönster, infällda i Gemini

Matta Frame i mötesrum.

Matta Frame i mötesrum.

Kollektioner som använts i projektet

Lyrica Frame

Gemini

Axminster

För mer information kontakta:

Ogeborg
info@ogeborg.se
08-120 542 00