Ramböll
Inredningsarkitekt: Murman Arkitekter

På Rambölls HK på Krukmakargatan i Stockholm ligger mattan Ogeborg Wilton heltäckande på fem plan i kontorsytor, med sällskap av bl.a. Tretford  i mötesrum, och quartzsten i färgen Base på bänkskivor till kaffestationer.


Quartzsten Base till kök och kaffestationer.

Ogeborg Wilton i en av de tre färger som användes.

Tretford i mötesrum och Wilton i korridor.

Kollektioner som använts i projektet

Quartzsten Bänkskivor

Tretford

Nandou/Exclusive 1023 BV

För mer information kontakta:

Ogeborg
info@ogeborg.se
08-120 542 00