Nytt inom Hållbar Interiör

Inredarens viktigaste verktyg 

 

Projektet att ta fram branschens nya standard för hållbara inredningsprojekt och en miljöcertifiering – Hållbar Interiör – är i full gång. En allt tydligare bild av både verktyget och certifieringen växer nu fram.  

 

I parallella arbetsgrupper har vi varit med och arbetat fram kriterier för verktyget och indikatorer för certifieringen, med andra ord identifierat vad det digitala verktyget behöver göra samt hur certifieringen ska mäta ett projekts hållbarhet.  

 

Nuläget handlar framför allt om att identifiera sätt för inredningsarkitekter, hyresgästrepresentanter och andra som hjälper till med lokalförändringar att börja ställa rätt frågor för att på sikt ändra sina beteenden att bli mer hållbara. Det digitala verktyget har tre viktiga syften för att fånga upp och hjälpa alla från den allmänintresserade till den professionella inredaren.  

 

”Hållbar Interiör kommer vara en sajt där användare enkelt och snabbt kan få en känsla för hur miljövänlig deras lokal eller befintliga kontor är och få tips kring vad som är viktigt att tänka på i förändringen av det. Men det kommer också att vara ett komplett verktyg för professionella för att utforma lokaler efter kriterier som ger en certifiering i tre nivåer,” säger Sascha Firle på Voidmark, ansvarig för IT-utvecklingen av verktyget. 

 

Utöver det har Hållbar Interiör tre huvudsakliga kriterier där det viktigaste är att eftersträva lång livscykel, hög nyttjandegrad och cirkularitet. Lärdomarna och insikterna från första rundan workshops och studier går därmed i linje med projektets ursprungliga önskan och koppling till mål 12 om material och konsumtion enligt FN:s agenda 2030.  

 

”Återvinning är bra, men den största miljövinsten finns i att låta produkter leva länge, vilket är något vi ofta förbiser i konsumentsfären”, säger Derek Diener på Rise, ansvarig för utvecklingen av certifieringen.