Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor

Varje år investeras miljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av inredning och avfallsmängderna är omfattande.

Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler i stället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor eller bygger nytt.

Vi på Ogeborg är en del av detta forskningsprojekt som du gärna får läsa mer om här.