Ogeborg CARES

Nu tar vi sats för att bli en del av den cirkulära ekonomin. Följ med!

Ogeborg CARES är en förkortning för Carpet Recovery Services och är enkelt uttryckt ett serviceprogram som förlänger våra textilgolvs livscykel genom återbruk.

Vi säkerställer därmed återanvändning som lösning före materialåtervinning när en matta skall bytas ut.

Haven-Honest-5T283_35870
Auxiliary_Feature_5T385_83536_FEATURE1

Vill du vara med och bidra till omställningen mot det cirkulära samhället eller veta mer om hur Ogeborg CARES fungerar, klicka här.

Läs mer om hur vi bidrar till ett minskat klimatavtryck.