Karolinska Skrivsal
Inredningsarkitekt: Link Arkitektur

På entréplan i Berzeliuslaboratoriet ligger denna skrivsal med plats för 240 deltagare. Link Arkitektur har gjort ett fint jobb med inredningen och vi har fått äran att leverera vår matta Tretford till salen.

Fotograf: Jason Strong


Tretford ligger heltäckande i olika färgfält i salen.

Heltäckande matta Tretford lagd i olika färgfält under skrivbord i Karolinska Skrivsal, Link Arkitektur.
Heltäckande matta Tretford lagd i olika färgfält under skrivbord i Karolinska Skrivsal, Link Arkitektur.
Heltäckande matta Tretford lagd i olika färgfält under skrivbord i Karolinska Skrivsal, Link Arkitektur.
Heltäckande matta Tretford lagd i olika färgfält under skrivbord i Karolinska Skrivsal, Link Arkitektur.
Heltäckande matta Tretford lagd i olika färgfält under skrivbord i Karolinska Skrivsal, Link Arkitektur.

Kollektioner som använts i projektet

Tretford