Utställning | Imaginations x12

I utställningen Imaginations x12 som visas på Sven-Harrys konstmuseum mellan den 24.1-9.2 undersöker formgivaren Alexander Lervik mötet mellan konst och design. Utställningen som består av tolv olika verk är ett försök att inte bara fånga dagens tidsanda utan även att påvisa närheten konsten har till skapelseprocessen som möbelformgivare.

Vi deltar i utställningen, vilket vi är väldigt glada för!

Bland verken, som alla knyter an till något av konstens alla områden, återfinns tolkningar av bland annat surrealism, minimalism och videokonst. I samtliga verk har Alexander utforskat hur konst kan samspela med och utnyttja den tekniska utvecklingen.

I utställningen försöker Alexander Lervik att leka med idén om vad som får och inte får vara konst. Hur ett bruksföremål som en stol blir något helt annat om formatet och storleken ändras eller vad som händer om graffitti får ta plats i vardagsrummet. Alexander har tidigare arbetat med 3D-print, en metod han nu tar till nästa nivå i utställningen. Ett av objekten kommer att säljas och produceras över hela världen men tillverkas lokalt hos mindre snickerier med hjälp av CNC-maskiner och lasrar. På det sättet minimeras miljöpåverkan och transport på ett sätt som på sikt kan förändra hela branschen. Han lyfter också några av våra stora samhällsproblem som ofrivillig ensamhet och flygets miljöpåverkan och hur detta påverkar vårt sätt att se på upplevelser.

Boka din plats på någon av de guidade turerna här.