Arlanda Express

Vid ombyggnaden av Arlanda Express tågens vagnar under 2010 valdes en Axminstervävd matta från Ogeborg till de tågset som skulle upprustas. En matta i egen design togs fram i samarbete med tågens formgivare, där logotyper/mönster avseende bagage och handikapplatser också vävdes in i mattan.

Vid nyrenoveringen av vagnar under 2013 valdes återigen samma matta.


Arlanda Express.

Axminstervävd matta i specialdesign från Ogeborg

Heltäckande matta på Arlanda Express.
Heltäckande matta på Arlanda Express.

Kollektioner som använts i projektet

Axminster