Bohuslän Big Band
Inredare: Plats! Designbyrå

Plats! Designbyrå fick i uppdrag att utveckla varumärket Bohuslän Big Band. Det innebar bland annat att utveckla storbandets grafiska profil och kommunikationskoncept som därefter översattes till ett inredningskoncept för deras lokaler. Resultatet blev suveränt och vi är stolta leverantörer av vår matta Moods till projektet!

Fotograf projekt: Eveline Johnsson

Foto mood board: Plats! Designbyrå


Vår matta Moods ligger avpassad i Bohuslän Big Bands gemensamma lokaler.

Projektbild Bohuslän Big band

Mood board från inredningskonceptet.

Projektbild Bohuslän Big band

Moods 38.

Projektbild Bohuslän Big band

Moods 90.

Projektbild Bohuslän Big band

Moods 39.

Kollektioner som använts i projektet

Moods

För mer information kontakta:

Ogeborg
info@ogeborg.se
08-120 542 00