På Tuis kontor har vi lagt Frame/Superior 1064 och Lux/Exclusive 1066 både avpassat och heltäckande i konferens- och mindre samtalsrum.

Fotograf: Jason Strong


Avpassad matta Lux Exclusive 1066 under sittgrupp på TUIs kontor.

Frame/Superior 1064 i ett av mötesrummen.

Avpassad matta Frame Superior 1064 under sittgrupp på TUIs kontor.
Avpassad matta Lux Exclusive 1066 under sittgrupp på TUIs kontor.

Lux/Exclusive 1066.

Avpassad matta Lux Exclusive 1066 under sittgrupp på TUIs kontor.

Frame/Superior 1064 ligger heltäckande i mindre mötes- och samtalsrum.

Avpassad matta Frame Superior 1064 under sittgrupp på TUIs kontor.

Kollektioner som använts i projektet

Frame

Lux