Poolia
Arkitekt: Part Bukowska Arkitekter

Part Bukowska Arkitekter fick uppdraget att inreda Poolias nya kontor i Stockholm.

Till projektet levererade vi Tivoli plattor till kontorsytorna och Tretford till mötesrummen.


Tivoli ligger heltäckande i kontorsytorna.

I det mindre mötesrummen har arkitekten valt att installera Tretford heltäckande.

Kollektioner som använts i projektet

Tivoli

Tretford

För mer information kontakta:

Ogeborg
info@ogeborg.se
08-120 542 00