Poolia
Inredningsarkitekt: Part Bukowska Arkitekter

Part Bukowska Arkitekter fick uppdraget att inreda Poolias nya kontor i Stockholm.

Till projektet levererade vi Tivoli plattor till kontorsytorna och Tretford till mötesrummen.


Tivoli ligger heltäckande i kontorsytorna.

Textil platta Tivoli och heltäckande matta Tretford på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.

I det mindre mötesrummen har arkitekten valt att installera Tretford heltäckande.

Textil platta Tivoli och heltäckande matta Tretford på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.
Heltäckande matta Tretford på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.
Textil platta Tivoli på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.
Textil platta Tivoli på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.
Textil platta Tivoli på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.
Textil platta Tivoli på Poolia's kontor, projekt av Part Bukowska.

Kollektioner som använts i projektet

Tivoli

Tretford