Stockholms Handelskammare
Inredningsarkitekt: Sandell Sandberg

Stockholms Handelskammare är en mötesplats för både näringslivet och politiken. Här har Sandell Sandberg valt att använda sig av kvaliteten Shining 1300 från vår kollektion Contract Print Design, både som avpassat och heltäckande.

Fotograf: Åke E:son Lindman


Kollektioner som använts i projektet

Contract Print Design