Comfort Hotel Solna
Inredningsarkitekt: Egnell Allard

I ”House of Choice” Ligger Comfort hotell Solna, Skandinaviens första nollenergi hotell på 22 400 kvm. Egnell Allard har inrett 336 hotellrum, 88 longstay lägenheter, 3 plan publika ytor samt Choice HQ i huset.

I kontorsmiljön har inredningsarkitekterna valt att lägga vår textila platta Alaska. I hotellet ligger Terra, färg Cord 131 och i rummen och korridorerna ligger Contract Print i kvaliteten Woolstyle. Vi är stolta över resultatet!


Contract Print i kvaliteten Woolstyle.

Textil platta Alaska.

Contract Print i kvaliteten Woolstyle.

Kollektioner som använts i projektet

Alaska

Contract Print Design

Terra